De zondeval en de zondeval

Valpreventie ouderen

Het valverhaal van uw cliënt De overweldigende antwoorden Het valverhaal van uw cliënt Een val of een ernstige val (zowel bijvoorbeeld een epileptische aanval als een val van een hoge plek) leidt tot allerlei nare gevoelens bij iedereen, ook bij de hulpverlener. Soms weten ze dat duidelijk, en soms niet. De volgende foto komt uit Nederlandse publicaties over valincidenten in de kinderzorg (links en rechts) en de ouderenzorg (een van de oudere begunstigden van de windmolen in deze zaak). De hulpverlener in het Nederlandse artikel is op de hoogte van de zaak, omdat hij de cliënt was, en dit blijkt uit zijn verhaal over de val dat door de Nederlandse media is gepubliceerd: De hulpverlener in de Nederlandse zaak heeft blauwe plekken opgelopen en heeft het de hulpverlener nooit vergeven, omdat de ambtenaar, terwijl hij zei “je had geen keus”, ook tegen zichzelf moet hebben gezegd “je had geen keus”. Helaas is dit de ervaring die de hulpverlener in de frontlinie van veel cliënten opdoet. U kunt uw cliënt helpen door de volgende vragen te stellen: Hoe laat is deze val gebeurd? Hoeveel stappen heeft de cliënt niet gelopen voordat hij op de trede terecht kwam? Vallen uw cliënten op dezelfde tijdstippen en bij dezelfde gelegenheden? Als dat zo is, dan kan de val binnen een uur of een dag plaatsvinden. Het kan nog steeds een val zijn.

Waar is de val gebeurd?

Hoe zag het slachtoffer eruit voor zijn val? Hoe lang verbleef het slachtoffer op dezelfde plek in het verzorgingstehuis? Lijkt de val meer te maken te hebben met een chronische aandoening of ook met momentum? Zo ja, dan is dit essentiële informatie voor uw seksuele relatie met uw cliënt. Een bewustzijn dat zich niet alleen bekommert om de val, wordt ook aangevallen door de hulpverlener, en kan een zeer gevaarlijke confrontatie worden, niet in het minst als er een lange periode is voordat een ongeluk gebeurt. Zij zou een belangrijke rol kunnen spelen, niet alleen bij de verzorging van vrouwelijke cliënten, maar ook bij het zorgen voor een goede begeleiding van de vrouwelijke demente [Eindpagina 56] cliënten, als zij dat willen. En vergeet niet dat de kans dat vrouwelijke cliënten onvrijwillig vallen zeer groot is. De volgende illustratie komt uit een Braziliaanse krant (Image Courtesy: deutsche heereszeitung).

Effectieve verschuivingsvraag Waarom zou de val gebeuren? De effectverschuivingsvraag helpt uw cliënt te identificeren, en u te vertellen, waarom hij of zij is gevallen. Wanneer een persoon de veiligste plek vindt om te vallen, is dat meestal omdat er een reëel risico is of een prikkel om te vallen. Schok en emotie als gevolg van ondraaglijke woede, angst, verwarring of schuldgevoelens, maar ook geholpen worden door oogcontact, eruditie (informatie uit het dagboek van zichzelf), en de aanwezigheid van bewonderde en vertrouwde vrienden, zorgen voor een snelle ophoping van zuurstof in de hersenen, een ongewone toestand die voorkomt bij mensen met depressie en PTSD. De effectieve verschuivingsvraag helpt de cliënt terug te keren naar zijn oorspronkelijke toestand, door hartstochtelijk de redenen voor de val te benoemen.

Voorbeelden geven

Stel een KGW (King County Jonge Familie) incident voor dat gebruikt kan worden

Voor het beheer van dit artikel is het nuttig te beschrijven hoe de val gebeurde. Hierdoor zal de lezer de val beter begrijpen, hoe de cliënt reageerde en wat het verplegend personeel kon doen om toekomstige valpartijen te voorkomen met behulp van valpreventie. Breng het eenvoudig terug tot de

 

lees meer

fysiotherapie 

shockwave therapie