Huishoudelijk Werkers

Schoonmaker Den Haag

De schoonmaker maakt schoon door een uitputtend proces van wassen, drogen en afvegen van het huis en vervolgens met verschillende voorwerpen erin. Sommige schoonmaakdiensten zijn zeer gespecialiseerd, waarbij de schoonmaakster voor elke woning een apart materiaal moet mengen, zodat zij elk element van het huis moet voorbereiden alvorens met het huishoudelijke werk te beginnen. Ze laat ook een handtekening achter voor elk voorwerp dat ze moet opbergen voor het geval ze het huis uit zijn en hun bezittingen nooit meer in het huis zullen zijn. Het schoonmaken omvat extra werk zoals, maar is niet beperkt tot, afwassen voordat de huishoudelijke hulp naar huis gaat en in het bijzonder het schoonmaken van de vaat die werd opgediend voordat zij naar huis gingen. Daarnaast gaat huishoudelijk werk verder voor een huishoudelijke hulp die een vast maandsalaris krijgt uitbetaald en is een slaapcontract verreweg de duurste vorm van huishoudelijk werk en het meest geschikt voor particulieren in plaats van bedrijven en andere organisaties. Wat wordt als vuil beschouwd?

Tenzij een schoonmaakster is aangesteld als huishoudelijke hulp, worden geen vuile voorwerpen getolereerd en is de voornaamste taak van de schoonmaakster te waken over gaten in de schoonmaak, om extra voedsel en drank te bewaren. De prioriteit van de huishoudster is haar huishouden grondig schoon te maken en iedereen veilig te houden. Zij is verplicht haar huis schoon te maken, met uitzondering van het huis, om met het werk van die dag naar haar werkgever te kunnen terugkeren en om iemand anders te kunnen laten volgen door als een soort escorte in haar etablissement te worden uitgenodigd. Wanneer wordt het aanvaardbaar geacht om uit het huis van een huishoudelijke hulp te blijven?

Het wordt aanvaardbaar geacht om uit het huis van een huishoudelijke hulp te blijven wanneer de huishoudelijke hulp hoofd van het huishouden is, maar zij mag alleen blijven totdat de eigenaar van het huishouden terugkeert. Dit weerhoudt de huishoudelijke hulp er niet van ervoor te zorgen dat anderen veilig in haar huis blijven en wordt vaak beschouwd als een norm die huishoudelijke hulpen hanteren om hun mensenrechten te beschermen. De voorziening van een begeleider kan echter worden verbroken wanneer een huishouden wordt verbroken, en sommige huishoudelijk werkers zullen dit uiteindelijk tot het uiterste doorvoeren; als zij bijvoorbeeld door een baas worden gedwongen om nachtelijke begeleiders te nemen, zullen zij routinematig zonder gasten gaan en opmerken wanneer zij nooit gasten hebben. Wat zijn vrije dagen?

Huishoudelijk personeel heeft recht op een betaalde vakantie van 7 dagen, en werkdagen ter plaatse van 3 tot 13, met een maximum van 8 dagen. Huishoudelijk werkers hebben het recht om op verzoek van hun werkgever vakantiedagen aan te vragen. Wat zijn de werktijden van een huishoudelijke hulp? Huishoudelijk werkers werken normaal gesproken 7 dagen per week en krijgen gemiddeld £130,00 (ten laatste) per week betaald. Huishoudelijk werkers hebben recht op 17 uur per dag, indien nodig tot 7 uur per dag. Sommige diensten zijn langer dan 7 en hiervoor kan anderhalf maal het gebruikelijke loon worden betaald. Als een huishouden een of meer kinderen heeft, wordt het mogelijke aantal werkuren per dag verhoogd tot 10 uur per dag. Dit komt bovenop de verplichte weekdag en twee halve verlofdagen per maand. Er is geen interpretatie over de vraag of de huishoudelijke hulp in ploegendienst in de fabriek dezelfde 8 uur per dag moet werken. Voor reizen met het openbaar vervoer geldt een toeslag van 30 minuten per uur, waarvoor £1,00 extra wordt betaald. Stoppen met werken?

Een huishoudelijke hulp kan om “ontslag” verzoeken wanneer zij als werknemer door haar werkgever wordt lastiggevallen dan wel dat het gezin haar tegenwerkt, en beëindigt het dienstverband met het uitzendbureau wanneer een van de volgende situaties zich voordoet vijandigheid van het publiek of van de familie jegens de werkgever in de dagelijkse mix wordt gemeld, ernstige overtreding van het huishoudelijk handvest is gemeld of veroordelingen voor mogelijk ernstige misdrijven zijn gemeld aan de bevoegde tuchtrechtelijke instanties, huishoudelijk personeel weigert te voldoen aan het verzoek van de werkgever in persoonlijke of tuchtrechtelijke vergadering, ernstig conflict tussen management en politieke aspiraties wordt aangewakkerd of honden hun discipline opleggen aan een huishoudelijk personeel, lichamelijk letsel een deel van de reden vormt voor de verzoeken en weigering door een huishoudelijk personeel onder fysieke bedreiging. Wat zijn de grenzen die aan de leefsituatie van een huishoudelijke hulp kunnen worden gesteld? De leefomstandigheden van huishoudelijk personeel zijn in de regering van Maleisië geregeld in regelgeving die teruggaat tot 1995 en die als leidraad dient voor de DISP (Designation, Licensing and Migratory Permit for Employment) of de OTEA (Overseas Employment Authorities), en voor de veiligheid van huishoudelijk personeel. De grens voor woonruimte ligt tussen 4 en 20 personen. Een leidinggevende kan het dubbele van het toegestane woonaantal aanvragen. Wat is toegestaan met betrekking tot de “identificatie van het huishouden” van huishoudelijk personeel?

Een huishoudelijke hulp moet naar zijn werkgever worden verwezen, indien deze niet aanwezig is, door een administratieve fout of een fout in de doorgegeven informatie. Hij moet worden teruggeroepen nadat de huishoudelijke hulp is teruggekeerd om zijn huidige positie te bereiken, of bij het aanvaarden van werk. Wat zijn vergoedingen voor eten en drinken?