Planning

Planningsprogramma

Programma Planning

Planning is een sleutelproces voor de beheersing en beoordeling van de kwaliteit. Planning is het proces waarbij de behoeften en doeleinden van een project worden vastgesteld voordat het van start gaat, en waarbij wordt gespecificeerd hoe een project de doelstellingen van het project zal verwezenlijken. Planning is een zeer definitieve, vastomlijnde vorm van planning, omdat het een proces is waarbij beslissingen over de toekomst worden genomen. Het is echter een zeer belangrijk proces omdat het helpt de parameters te bepalen waarbinnen een proces of project moet functioneren. Het schept parameters van wat van het proces wordt verwacht door van tevoren te specificeren:

1. Wat moet worden bereikt of bereikt om het doel of de doelstelling van het project te bereiken en;

2. Wie en wat zijn de belangrijkste personen en instanties die bij het proces betrokken zijn en;

3. Wanneer, waar en hoe zullen de processen vereist zijn en;

4. Hoe gaat u het proces controleren en evalueren of monitoren om er steeds voor te zorgen dat het proces voldoet aan de in het planningsprogramma vastgestelde parameters.

Assurance

Programma’s voor kwaliteitsplanning bieden een borgingsprogramma, een projectplan dat voor alle betrokkenen op alle niveaus van het project glashelder maakt wat de parameters voor kwaliteit zijn. De parameters hebben betrekking op het gehele project en op de wijze waarop het project moet functioneren binnen het kader van het organisatiebeleid, de richtlijnen. Het vraagt om de procedures, werkplannen, standaard werkprocedures, procesdocumentatie, beleid, instrumenten enz. die nodig zijn om het projectproces productief te laten verlopen. Management assurance (M&E) assurance plan vóór aanvang van het project helpt alle niveaus om hun verantwoordelijkheden, rollen en middelen te kennen die nodig zijn voor een goede projectuitvoering. Dit is een planningsprogramma dat bestaat uit:-

1. Gereedheid voor aanvang van het project.

2. Definitieve projectdoelstellingen en -plannen.

3. Passende en voldoende middelen, uitrusting, leveranciers, fondsen en installatiegereedschappen die voor het project nodig zijn.

4. Projectcommunicatie, rapportage, analyse, beoordeling en toezicht.

Een proces van verbetering

levert steevast een goede standaard van kwaliteit en dat is hun beste inspanning voor een bepaalde tijdsperiode. Het doel is altijd een betere werkstandaard te bereiken naarmate de klantenkring van de organisatie groter wordt en de eisen van de markt toenemen. Het planningsproces helpt dit doel te bereiken en geeft een goed kader om de organisatie te leiden om te verbeteren en hogere prestaties te bereiken (zoals gedefinieerd door doelstelling en kwaliteit). Uiteindelijk geeft het kwaliteitsplanningsprogramma aan waarom kwaliteit een belangrijk punt moet zijn voor de organisatie vandaag en in de toekomst, en hoe het zal worden bereikt op geplande manieren en bij de juiste temperatuur.

Het planningsproces is een belangrijk controle- en toezichtinstrument voor uw organisatie en speelt een belangrijke rol bij het beheer van de projectkwaliteit. Normaliter kan het worden omschreven als een geplande en systematische regeling waarbij projectactiviteiten aan een gedetailleerd onderzoek worden onderworpen om na te gaan wat de geplande kwaliteitsdoelstellingen zijn, welke kwaliteitscontroledoelstellingen periodiek worden geëvalueerd om te bevestigen dat zij worden bereikt, en welke controlemethoden door de organisatie worden voorgeschreven.